AirToAir

Efektivní zpětné získávání tepla - nákladově efektivní, navržené na zakázku

Popis

V mnoha průmyslových procesech se i dnes horký odpadní vzduch nebo plyn vypouští do prostředí bez využití jeho tepelné energie. Ale v kontextu vyšších nákladů na energie a omezení týkajících se emisí CO2 se vyžaduje, aby společnosti zefektivnily své procesy. Prvním krokem je vždy realizace interního systému regenerace odpadního tepla. V tomto případě předehřívání čerstvého vzduchu odpadním vzduchem. Výměníky tepla Kelvion AirToAir jsou pro tento účel volbou číslo jedna. Funguje to následovně: Teplý vzduch z procesu proudí kolem tenkostěnných hladkých trubek, ochlazuje je a způsobuje kondenzaci podle potřeby. Studený čerstvý vzduch proudí uvnitř trubek, předehřeje se odpadním vzduchem a následně je zaveden do procesu, a tím je realizována efektivní regenerace tepla. Výměníky tepla AirToAir jsou navrženy s jednoduchým příčným prouděním i jako protiproudé s reverzními kryty.

Výměníky tepla
  • Klimatizace
  • Chladicí technologie

Jiné produkty této společnosti