Kompaktní bloky trubka/lamela

Upraveny pro vaše konkrétní požadavky a aplikace

Popis

Široké portfolio produktů s trubkami různých průměrů a vzorů, profily žeber a materiály s příslušenstvím nám umožňuje upravit naše bloky pro jakoukoli specifickou aplikaci a tekutiny: ohříváky vzduchu, vzduchové chladiče, kondenzátory a výparníky pro vzduchotechnické systémy a různé průmyslové aplikace. Bloky výměníku tepla Kelvion jsou vyrobeny z měděných trubek a hliníkových nebo měděných žeber (lamel). Žebra jsou tvarována speciálními profily vytvořenými naším oddělením výzkumu a vývoje pro zdokonalení přenosu tepla a udržování poklesu tlaku vzduchu na středně vysoké úrovni. Vzdálenost jednotlivých lamel od sebe je dosažena díky krčkům, které také zajišťují kontakt mezi blokem lamelou a trubkou. Mechanické roztažení trubek garantuje vynikající vazbu mezi lamelami a trubkami, která vede k maximálnímu přenosu tepla mezi médiem a vzduchem.

Výměníky tepla
  • Kompaktní lamelové výměníky tepla
  • Klimatizace
  • Chladicí technologie

Jiné produkty této společnosti