Přizpůsobená řešení s certifikovanou kvalitou

Výměník tepla pro výfukové plyny

Popis

Chladič EGR vytvořený v úzké spolupráci s našimi zákazníky pro středněběžné a pomaluběžné motory zajišťuje, že recirkulační výfukový plyn bude smíchán se vzduchem pro spalovací proces při nejnižší možné teplotě. Chladiče EGR jsou základním prvkem systémů EGR pro nové generace motorů, které již nyní splňují budoucí požadavky týkající se emisí Mezinárodní námořní organizace (International Maritime Organization, IMO), Agentury Spojených států pro ochranu životního prostředí (US Emission Protection Agency, EPA), EURO atd. Vytvořili jsme různé konstrukční návrhy chladiče podle různých požadavků na chladiče EGR pro 2dobé a 4dobé motory. Patentovaný konstrukční návrh pro 4dobé motory s vysokotlakým systémem EGR umožňuje chlazení výfukových plynů, z nichž některé mají teplotu vyšší než 700 °C, na teplotu 50 °C.

Průmyslové chlazení - zařízení
  • Kompaktní lamelové výměníky tepla
  • Klimatizace
  • Chladicí technologie

Jiné produkty této společnosti