Shell & tube steam

Maximalizace účinnosti cyklu páry

Popis

Optimalizace celkové účinnosti elektrárny využívající Rankinův cyklus vyžaduje integraci vysoce specializovaných zařízení, která podporují maximalizaci účinnosti parního cyklu, snižují spotřebu energie z primárních zdrojů, minimalizují dopady na životní prostředí a pomáhají optimalizovat provozní náklady (OPEX), a tím i návratnost investice. Rychle rostoucí konkurence mezi různými centralizovanými technologiemi pro výrobu elektřiny a zvyšující se povědomí o problematice ochrany životního prostředí nutí všechny stávající technologie výroby, aby zdokonalovaly svou účinnost a snižovaly spotřebu energie z primárních zdrojů.

Průmyslové chlazení - zařízení
  • Klimatizace
  • Chladicí technologie
  • Plášťové a trubkové výměníky tepla

Jiné produkty této společnosti